Heb je een klacht over de behandeling van Psycholoog Breda?

Ik ben aangesloten bij de Nederlands Instituut voor Psychologen. Dat is een landelijke organisatie die de kwaliteit en integriteit van mijn werk waarborgt. We hebben afspraken over vakkundigheid, zorgvuldigheid en zorg voor de client.
Dat is belangrijk voor mij en ook voor jou. Als je het logo van de NIP ziet, dan heb je zekerheid over zaken als kwaliteit, opleiding en controle.

Goed contact

Ik werk open en laagdrempelig. Als cliënten vragen hebben, of ergens mee zitten, komen ze meestal gewoon bij mij. We spreken het uit. Dat contact is belangrijk voor mij en ik merk dat cliënten zo’n gelijkwaardige, open houding positief waarderen.
Ondanks dat kan het gebeuren dat je een klacht hebt. Aarzel dan niet die klacht te delen met het NIP.

Gegevens NIP

Het beste stuur je je klacht per brief naar het College van Toezicht: College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

Meer informatie over het NIP, kijk op nip.nl.

Contact

Wil je meer weten over de NFG, over de klachtenprocedure, of heb je een vraag over hoe wij je kunnen helpen? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email naar Psycholoog Breda.